مطالعه مورد سنگ شکن

 • تأثير اندازه دور کمر و اندکس توده بدنی در نتايج سنگ شکنی سنگ‌های زير

  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺍﻧﺪﮐﺲ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧ ﻲ ﻭ ﺩﻭﺭ ﮐﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨ ﻲ , ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻨـ ﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺩﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

  دریافت قیمت
 • بررسي وتعيين ميزان موفقيت وعوارض TUL (سنگ شکن درون اندامي از

  در مطالعه که در همين زمينه در مصر انجام گرديده است مطرح مي کند که پيشرفت هاي تکنيکي , بررسي 196 مورد سنگ شکني درون اندامي ( TUL) حالب در درمان سنگ هاي حالب.

  دریافت قیمت
 • ﺳﻨﮕﻲ ﺷﻜﻦ ﺗﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس اﻣﻮاج از ﻣﻮج ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻨﺘﻲ و

  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس اﻣﻮاج از ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻜﻮﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﻋﺒﺎس ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎري *1 , ﺷﻜﻦ ﻫﺎي ﺗـﻮده ﺳـﻨﮕﻲ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

  دریافت قیمت
 • بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) در درمان سنگهای

  سنگهای حالبی که خودبه خود از مسير عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون , يافته ها: از 196 فرد مورد مطالعه، 137 نفر (8/64%) مرد و 64 نفر (2/35%) زن و.

  دریافت قیمت
 • آهک و سرامیک

  اگرچه همه کمک سايش هاي مورد مطالعه در ميزان هاي متفاوتي تأثيرگذار بودند، اما در خردايش کوارتز تاثير , سنگ شکن فکي خردايش شده و مورد آناليز سرندي قرار گرفت.

  دریافت قیمت
 • توصیه های پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه

  1 دسامبر 2012 , عوامل سنگ ساز در مورد سنگ های اگزالات کلسیم عبارتند از: , نقش آب: مطالعات نشان می دهند که اگر حجم ادرار روزانه بیش از دو لیتر باشد میزان عود سنگ.

  دریافت قیمت
 • Consultant

  مطالعات اكتشاف تفصيلی و مطالعات امكانسنجی و تهيه گزارش های فنی و اقتصادی طرح , و محصول واحد، تهيه گزارش مقدماتی برای تأمين آب مورد نياز طرح به انضمام برآورد هزينه ها , موجود در منطقه معدن، تهيه نقشه توپوگرافی از محل احداث سكوی سنگ شكن.

  دریافت قیمت
 • سنگ شکنی برون اندامی

  از مهر سال 1371 تا خرداد سال 1375 تعداد 2949 مورد سنگ شکنی برون اندامی بر روی , هدف از این مطالعه تعیین میزان موفقیت درمان سنگهای ادراری با دستگاه سنگ شکن.

  دریافت قیمت
 • مطالعات فرآوري

  هدف از فرآوري پرليت، توليد محصول خام و پخته شده آن با دانه بندي مشخص و مورد نياز , 3- آسياي ضربه اي، ميله اي و يا چکشي و يا سنگ شکن غلطکي براي سنگ شکني.

  دریافت قیمت
 • مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات پودر سنگ اهك برخواص خمیر بتن خود تراكم

  ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﮓ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻱ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ , ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﻲ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﭘﻮﺩﺭ.

  دریافت قیمت
 • مطالعه دگرسانی سنگ های ولکانیک ائوسن روستای دستگردو تا گردنه ملا

  سنگ های ولکانیک ائوسن این منطقه شامل گدازه های آندزیتی، ترکی آندز , دگرسانی هایی سنگ های ولکانیک منطقه مورد مطالعه در ارتباط با توده نفوذی و گسل های منطقه بوده.

  دریافت قیمت
 • سنگ شکن های خوراکی در طب سنتی ايران

  سابقه وهدف: بر اساس شواهد تاريخی، بيماری سنگ کليه يکی از بيماری هايی است که از گذشته های دور مورد ابتلا انسان بوده است،و پيشينيان برای درمان آن از , اين مطالعه با هدف يافتن پاسخ اين سوال انجام گرفت که آيا امروزه می توان از روشهای کم عارضه تر،.

  دریافت قیمت
 • بررسی رابطه برخی مشخصات سنگ در CT اسکن با ميزان موفقيت

  روش بررسی: مطالعه گذشته‌نگر روی 100 بيمار با سنگ کليه واحد با قطر cm5/0 تا cm5/2 که برای اولين‌بار تحت , 55 مورد سنگ‌شکن موفق و 45 مورد ناموفق ثبت گرديد.

  دریافت قیمت
 • طراحي الگوهاي آتشکاري و تعيين خرج ويژه در معادن روباز با استفاده از

  در این طرح ابتدا منابع علمی موجود در زمینه انفجار مورد مطالعه جامع قرار ‌گیرفته و , از نظر فنی ابعاد سنگ تولید شده در معدن نباید از %۸۰ دهانه سنگ شکن بزرگ‌تر بوده و.

  دریافت قیمت
 • بررسی فناوری های فرآوری و استحصال سنگ آهن از منظر فولادسازی

  در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﺳﺖ , ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ , ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ، ژﯾﺮاﺗﻮري و ﻣﺨﺮوﻃﯽ و آﺳﯿﺎﻫﺎي ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﯽ ، ﮔﻠﻮﻟﻪ اي و.

  دریافت قیمت
 • دانشگاه صنعتی همدان

  این آزمایشگاه دارای تجهیزات پایه شامل دستگاه سرند لرزان، سنگ شکن فکی، آسیا و , و آسیا شوندگی نمونه ها توسط دستگاه سنگ شکن فکی و آسیا قابل مطالعه است , جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

  دریافت قیمت
 • جـــراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

  همچنین این مطالعه نشان داد که احتمال انجام عمل جراحی برای بیرون آوردن سنگ های کلیه در , 3- در مورد سنگ‌ های كلسیمی، از غذاهای غنی از كلسیم و ویتامینD پرهیز و در محدوده.

  دریافت قیمت
 • کارآيی سنگ شکن ضربه‌ای برون اندامی آريان101 در درمان سنگ های کليه

  هدف اين مطالعه بررسی کارآيی دستگاه سنگ‌شکن ضربه‌ای برون اندامی آريان 101 در درمان , يافته‌ها: کارآيی سنگ‌شکن آريان101 در مورد سنگ‌‌های بزرگ‌تر از 10 ميلی‌متر.

  دریافت قیمت
 • RDS theses

  روش انجام مطالعه: از ميان بيماران مراجعه كننده به سنگ شكن، 240 بيمار به طور , نتايج: از بين 240 مورد بررسي، ميانگين سني در گروه A:م 14/7±39/8 ، در گروه B:ل.

  دریافت قیمت
 • بررسی اثرات طب سوزنی بر ميزان درد حين عمل سنگ شکنی برون اندامی

  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎ رآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دو ﺳﻮ ﻛﻮر ، ﺑﺮ روي 100 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﺎﻟﻴﺴﻴﻞ ﻛﻠﻴ ﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ , ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ و ﻣﻴﺰان درد ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨ ﻲ , ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.

  دریافت قیمت
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ

  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺎرﺑﺮی از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر , ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻤﻞ از اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 202/23.

  دریافت قیمت
 • فرهنگ معماری ایران

  , مثل ایران شن و ماسه و حتی سنگ و خاک هرناحیه به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته و , تک سنگهای درشت را بعد از تعیین جنس آن در سنگ شکن های مختلف شکسته و.

  دریافت قیمت
 • مطالعه کاني شناسي و ژئوشيمي کانسنگ و سنگ ميزبان کانسار منگ

  و آذرآواري بيشترين واحدهاي سنگي منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند , نمونه های انتخاب شده از سنگ ميزبان و کانسنگ، ابتدا توسط سنگ شکن فکی خرد شده و.

  دریافت قیمت
سنگ شکن فکی
سنگ شکن مخروطی
سنگ شکن موبایل
صفحه نمایش تجهیزات
ریز سنگ شکن
تجهیزات ضربه
ارتعاشی تجهیزات
ماشین آلات تجهیزات